I det danske sprog kan man ofte finde flere ord med en betydning der er næsten den samme. Der kan så være delte meninger om, hvor tæt denne betydning skal være, før der er tale om synonymer, men en vis grad af betydningssammenfald skal der altså være. Vi ser nærmere på en række konkrete eksempler senere i artiklen, men den nemme løsning, hvis du står og mangler et synonym til et bestemt ord er at slå op i en synonymordbog.

Hvad bruger vi synonymer til i det danske sprog?

Folk med et stort ordforråd vil ofte kende til mange synonymer til en lang række forskellige ord. Det er en stor fordel både i skrift og tale. Et godt kendskab til synonymer giver mulighed for variation, og derfor bliver både det talte og skrevne sprog mere spændende og levende, hvis der varieres mere med ordene.

reklame

Forestil dig at du læser en lang tekst. Hver gang der forklare en årsag bliver der skrevet derfor og hver gang der skal uddybes bliver der skrevet derudover. Det kan lynhurtigt blive trættende at læse. I stedet kan man variere derfor med et synonym som således, følgelig, ergo, på den måde og så videre i samme stil. Selv et lille sprog som det danske giver rig mulighed for at variere mange ord med et synonym. Det gælder såvel substantiver (sb) og adjektiver (adj) som verber og ellers egentligt alle andre ordklasser. På samme måde som synonymer for derfor, kan man bruge synonym for derudover. Det kunne være ydermere eller desforuden.

Den anden store anvendelse af synonymer er til kryds og tværs (krydsord). Her er det ofte netop et synonym, der skal gættes. Det er derfor mange krydsords ordbøger har en stor sektion med synonymer i det danske sprog. Du kan også søge i en af de mange online danske synonymordbøger. Vær dog kritisk, når du slår op i en dansk online synonymordbog, da nogle remser en lang række ord op, hvor ordenes betydning er meget marginalt sammenfaldende. Hvis du løber tør for synonymer og gerne vil variere yderligere, så kan du altså finde hjælp i en synonym ordbog.

Eksempler på danske synonymer

Det hjælper tit forståelsen med eksempler. Derfor har vi et par gode eksempler på meget anvendte danske synonymer.

Synonym for glad

 • Fornøjet
 • Lystig
 • Munter
 • Ubekymret
 • Lykkelig

Hver af disse ord kan i mange sammenhæng bruges som synonym for glad. Det er alle tillægsord (adj) der beskriver en positiv sindstilstand. Den semantiske betydning er bestemt ikke helt ens i alle de nævnte ord, og der er da også forskel på, hvor tætte synonymer de kan siges at være. Glad som synonym for lykkelig er måske to ord, hvor man kan diskutere, om de ligger for langt fra hinanden. Glad er typisk noget der beskriver en sindstilstand her og nu, hvor lykkelig er en mere permanent (i mangel på bedre ord) tilstand.

De øvrige synonymer som lystig, ubekymret og fornøjet har heller ikke helt samme semantiske betydning, men de ligger dog alle ret tæt på glad i meningsfylden. Man kan med rette hævde, at to forskellige ord aldrig kan have helt den samme semantiske mening. Således er det danske ord der ligger så tæt som muligt i betydning som vi leder efter.

God synonym

 • Dygtig
 • Brugbar
 • Mild
 • Venlig
 • Ægte
 • Upåklagelig
 • Udmærket

Når man skal finde et synonym for god kan det blive lidt mere kompliceret, fordi ordet i sig selv har forskellige betydninger i forskellige brugssituationer. En betydning kunne være som i sammenhængen god vs ond. I denne sammenhæng vil brugbar være et misvisende synonym. Omvendt i betydningen god vs dårlig vil brugbar være helt helt fint. Derfor kan man sige at konteksten også er vigtig, så man kan ikke altid bare slå blindt op i en synonymordbog og tage et vilkårligt synonym.

Synonym for vigtig og vigtigt

 • Central
 • Vital
 • Betydningsfuld
 • Relevant
 • Væsentlig

Disse synonymer for vigtig eller vigtigt er de mest oplagte, men i en helt bestemt anvendelse af vigtig kan det bedste synonym være ord som arrogant, opblæst eller storsnudet. Som nævnt i sidste afsnit er synonymer kontekstafhængige, fordi det danske sprog rummer mange ord med flere forskellige betydninger. For at forstå disse ord, er det nødvendigt at kende konteksten. Det gælder dog ikke blot, når man skal finde et synonym for et ord. Hvis du bliver bedt om at forklare betydningen af vigtig, så kan du ikke rigtigt fortsætte uden at vide hvilken sammenhæng ordet bruges i.

Her finder du hjælp til synonymer

Det er ikke altid at dit eget ordforråd er tilstrækkeligt til at finde alle de synonymer du har behov for, når du gerne vil variere dit sprog. Det gælder såvel for talesprog som skriftsprog. Så kan det være fint at have gode hjælpemidler ved hånden. Der finde groft sagt to muligheder. Den ene er den lidt gammeldags med at slå op i en krydsords ordbog eller synonym ordbog, og den anden er simpelthen at lave en online søgning på dit ord efterfulgt af synonym.

En type ord, hvor det ikke rigtigt kan findes synonymer er helt generelt navneord. Hvordan skal du eksempelvis finde et ord med den modsatte betydning af bordrundsav eller chesterfield sofa? Det lader sig ikke rigtigt gøre. På samme måde kan man heller ikke bare finde et passende synonym til en pendel lampe. Altså det må jo være noget der så ikke lyser, men det giver bare ikke mening at lede efter noget med modsat betydning.

Med en trykt ordbog fra et anerkendt forlag kan du være ret sikker på, at de angivne synonymer er brugbare. Hvis du finde synonymerne i en dansk synonymordbog online, så skal du være mere kritisk og nok mere se det som en inspirationskilde. Årsagen er at alle kan lave eller få lavet en ordbog på internettet, og derfor ved du ikke om skribenterne har nogen baggrund for at finde relevante synonymer. Af erfaring har vi i hvert fald konstateret, at en del søgninger kan give resultater af meget varierende kvalitet. Hvis du bevarer din egen kritiske sans, skulle det dog være en helt fin mulighed, hvis du ikke lige selv har en god synonymordbog liggende.