Tegnsprog er det gestikulerende sprog, der gør det muligt for døve at kommunikere. Tegnsprog er udviklet gennem mange hundrede år, og præcis som med det talte sprog, så er der forskellige på tegnsprog i forskellige lande.

For at beskrive det lidt mere præcist, så fungerer tegnsprog gennem en kombination af gestikuleren og bevægelser, men en stor del af kommunikationen lettes også ved mimikken. Altså at man også bruger munden.

Hvor meget varierer tegnsprog fra land til land

Der er store forskellige på tegnsprog landende imellem. Her kan man dog også findes et interessant fællestræk med det talte sprog – nemlig at tegnsprog i nære lande som Sverige Norge er meget tæt på det danske. Den geografiske nærhed og mange kulturelle fællestræk er en del af forklaringen på dette.

Mange danskere der bruger tegnsprog kender til andre landes tegnsprog, men kan kan ikke sige, at der findes et international tegnsprog.

Hvor tæt er man på et internationalt tegnsprog

Som nævnt kan man ikke sige, at der findes et internationalt tegnsprog. Der er dog gjort forsøg på at skabe et internationalt tegnsprog, som skulle kunne forstås over hele verden. Navnet var Gestuno, og det blev til et forsøg i 1975, hvor man udgav en ordbog på omkring 1500 tegn. Det slog dog aldrig ordentligt igennem.

Derudover har der i Vejle i maj 2009 været opført, hvad der skulle være verdens første opera på tegnsprog – og tilmed internationalt tegnsprog. Der var dog nærmere tale om meget ikoniske tegn og tegn der generelt var meget strømlinet på tværs af lande.

Erfarne tegnsprogbrugere kan nemmere forstå andre landes sprog

Jo mere erfaren man er med tegnsprog, desto større mulighed har man for at kunne kommunikere med døve fra andre lande. Typisk vil man bruge meget ikoniske tegn, og måske er kommunikationen ikke helt så flydende som tegnsprogstalende fra samme land.

Det mest internationalt udbredte tegnsprog er ASL eller American Sign Language. Det også ASL, som de fleste danske tegnsprogstalende kender til, og det er typisk også American Sign Language, som folk fra forskellige lande kommunikerer med hinanden på.