Det er nok mere korrekt at omtale det som keltiske sprog – altså i flertal. Keltisk var tidligere meget udbredt sprog i europa, men i dag tales det mest i de britiske øer.

Keltisk er overordnet inddelt i to grupper: Gællisk (goidelic) også kaldt Q-keltisk eller Brytonisk (brythonic) også kaldt P-keltisk. Herunder er gælliske sprog yderligere inddelt i skotsk gallisk, irsk og manx, mens brytoniske sprog inddelt i walisisk, bretonsk og kornisk.

De uddøde kontinentale keltiske sprog

De nævnte keltiske sprog ovenfor udgør faktisk kun de stadig talte sprog. De bliver samlet defineret som ø-sprogene. Der findes dog også en anden gren af uddøde sprog der normalt kaldes den kontinentale gren af keltiske sprog.

De uddøde kontinentale keltiske sprog var norisk, lepontisk, galatisk og keltiberisk.

reklame

Det keltiske sprogs historie

Historisk set er keltisk meget overordnet set gået fra at være et meget udbredt sprog omkring romerrigets storhedstid, men efter de keltiske lande blev erobret, så blev sprogene også opgivet.

En del keltere rejste dog til Cornwall og Wales og her har sprogene så også overlevet. Ifølge Wikipedia har der længe været gjort indsatser for at redde det oprindelige nationale sprog, men det er først i slutningen af 1900-tallet, man har kunnet spore fremgang i sproget.

Karakteristiske træk ved keltisk

Der er markante forskellige blandt de forskellige keltiske sprog, men der er dog også visse fællestræk.

Herunder kan nævnes et par stykker som var kendetegnene for de sprog keltere taler:

  • To køn: maskulinum og femininum.
  • Tyvetalsystem.
  • Kun bestemt kendeord (ingen ubestemt).
  • Genetiv laves ved sammensætning af ordene.

Hvis du er interesseret i at læse meget mere om de keltiske sprog, så er det i dagens Danmark bare om at søge online, så kan du finde masser at materiale om såvel keltiske navne som relaterede emner såsom keltiske navne eller keltiske symboler.