Jiddish eller som det også tid tider staves: jiddisch eller det mest brugte yiddish er et sprog med en historie der går ca. 1.000 år tilbage. Sproget består af ca. 70% tyske ord og herudover hebræiske ord og aramæiske ord.

Du kan støde på sproget i disse tre stavninger:

  • Yiddish – Den mest udbredte
  • Jiddish
  • Jiddisch

Selve ordet Jiddisch betyder bogstavligt talt jødisk.

Oprindelsen af Yiddish

I det 10. århundrede begyndte jøder fra Tyskland og Frankrig at migrere til Rhin-dalen i Tyskland og med sig bragte de den helt unge udgave af yiddish.

I dag anslås det at sproget tales af ca. 4 millioner jøder over hele verden, men dog mest centreret omkring Europa og især Østeuropa.

Yiddish på skrift har mange ligheder med hebræisk, men til forskel fra hebræisk har Jiddisch både konsonanter og vokaler.

Af øvrige særlige kendetegn kan nævnes at man kun har en datid i jiddisch.