En af de absolut vigtigste kilder til dansk sprog er Dansk Sprognævn. Dansk Sprognævn er en forskningsinstitution under Kulturministeriet som har 3 hovedopgaver.

  • Dansk Sprognævn skal følge det danske sprog.
  • Dansk Sprognævn skal svare på spørgsmål om sproget.
  • Dansk Sprognævn skal fastlægge retskrivningen i retskrivningsordbogen.

dsn.dk, hjemmesiden for Dansk Sprognævn, kan du læse meget mere om Dansk Sprognævn, og du kan følge nævnets arbejde.

Dsn.dk – Den store samling af materialer til sprog og retskrivning

Hvis du går ind på dsn.dk vil du opleve, at du kan finde en stor samling af links til materialer, der belyser det danske sprog både på skrift og i tale. Der findes forskellige sektioner med hver sine samlinger af links til informative sider af høj kvalitet om det danske sprog.

Den første sektion med titlen “nyt” indeholder en side med nyheder fra Sprognævnet og derudover tre sider relateret til udgivelsen Nyt fra Sprognævnet. Dels en oversigt over NFS og derefter henholdsvis en side med register over NFS og en side med ekstramateriale til Nyt fra Sprognævnet.

Retskrivning og nye ord i det danske sprog

Næste sektion er Retskrivning. Her kan du søge i Retskrivningsordbogen – altså Dansk Retskrivningsordbog – eller du kan læse om retskrivningsregler.

Der er også henvisning til en side med ressourcer til dansk grammatik og komma. Blandt de nyttige ressourcer er et decideret komma kursus, som er udviklet af Dansk Sprognævn og firmaet Edutasia. Derudover er der forskellige artikler og øvelser til det danske komma.

Til sidst indeholder denne sektion også en side om Retskrivningsordbogen og en side om Dansk Retskrivningsordbog gennem historien.

Næste sektion er omkring nye ord i dansk. Denne sektion indeholder dels en side om nye ord i dansk og dels en side med henvisninger til bøger og artikler samt til sidst en side med nyordslister.

Dette arbejder Dansk Sprognævn også med

Dsn.dk har også en sektion med navnet: Vi arbejder også med. Her kan man se at Dansk Sprognævn også arbejder med påvirkninger fra andre sprog, elevers stavefærdigheder, sprog på de sociale medier, klar kommunikation, sprogpolitik og meget mere. Dansk Sprognævn forsker som nævnt i det danske sprog, og det er der altså kommet rigtigt meget spændende og nyttigt materiale ud af.

Det kan du selvfølgelig også selv udforske på dsn.dk.

Tegnsprog og Dansk Sprognævn

Til sidst i denne gennemgang skal nævnes at Dansk Sprognævn er sekretariat for Dansk Tegnsprogsråd, som har vigtige opgaver i forhold til at udarbejde retningslinjer og principper for arbejdet med at dokumentere det danske tegnsprog.